top of page

Milyen feladatokat ró az új PMT tv. a könyvelőkre?
Az új PMT tv. 2017. június 26-án lépett hatályba, amelynek hatálya kiterjed „a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

  • könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

  • könyvviteli (könyvelői),

  • adószakértői, okleveles adószakértői,

  • adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőkre.”

A törvény módosítása 2020. január 10-én lépett hatályba.


Az új törvény és annak idei módosítása számos feladatot és adminisztrációs terhet is rótt a könyvelőkre. A hatálybalépése után meg kellett határozni azt a személyt vagy személyeket, akik a bejelentési kötelezettséget a kijelölt felügyeleti szerv felé kötelesek megtenni. Ezen személyek adatait a hatósághoz is be kellett jelenteni.


A jogszabály hatálybalépésekor és az idei módosítás nyomán is át kellett dolgozni a belső szabályzatot, azonban míg az első átdolgozásról írásbeli tájékoztatást kellet a felügyeleti szerv felé küldeni, az idei módosítás ezt már nem követeli meg, azonban 90 napon belül eleget kellett tenni a szabályzat átdolgozásának. A hatálybalépés után alakult szolgáltatóknak 45 nap áll rendelkezésre, hogy megalkossák a belső szabályzatot és jóváhagyás céljából megküldjék a Pénzmosás Elleni Irodának.


Az új PMT jelentős változást hozott az ügyfél-átvilágítási kötelezettség terén is. Nőtt a kötelezően rögzítendő adatok köre, illetve a személyazonosító iratokról kötelező lett másolatot készíteni. A törvény hatálybalépésétől két év türelmi időt adott a szolgáltatóknak, hogy a már meglévő ügyfél állomány tekintetében beszerezzék az új szabálynak megfelelő adatokat, valamint, hogy elvégezzék az új kockázatértékelési előírásoknak megfelelő átvilágítást. A 2017. június 26-a utáni létesítendő ügyfélkapcsolatok tekintetében már az új átvilágítási szabályoknak megfelelően kellett eljárni.


A hatályos jogszabály szerint a szolgáltatók kötelesek kockázatérzékenységi alapon felülvizsgálni az ügyfélre vonatkozó adatokat. Magas kockázati besorolású ügyfél esetén évente, alacsony kockázati besorolású ügyfél esetén pedig öt évente szükséges a felülvizsgálatot elvégezni.

A szabályozás előírja a szolgáltatók adattovábbítási kötelezettségét a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásába. Az adatbázis létrehozásának határideje 2020. december 1-je, azonban az erről szóló jogszabály még nem jelent meg.


További előírás a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók, így a könyvelők, könyvelőirodák részére is, hogy belső ellenőrző és információs rendszert alakítsanak ki azon foglalkoztatottjaik részére, akik részt vesznek a jogszabályban előírt tevékenység ellátásban, így például a nyilvántartási vagy a bejelentési kötelezettség teljesítésében.


Ezen foglalkoztatottak részére kötelező megfelelő képzés biztosítása annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerjék, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozását megvalósító ügyletet felismerjék, az arra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a törvénynek megfelelően tudjanak eljárni.


A PMT. nyilvántartás elkészítését a DiA ingyenes PMT moduljával, pár kattintással elvégezheted.


Források:


759 megtekintés0 hozzászólás

Komentarze


bottom of page